Journaloptagelse

  v/Lene Pedersen, Dyssevej 22, Ågerup, 4000 Roskilde                                              Fødder for livet - hele livet


Journaloptagelse:


Som statsautoriseret Fodterapeut er jeg forpligtet til at føre journal, jævnfør ”Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”.


Oplysningerne i journalen er fortrolige og jeg er som andet sundhedspersonale underlagt tavshedspligt jævnfør Sundhedsloven.


Jeg benytter elektronisk patientjournal, som du kender det fra din læge og tandlæge.

Det betyder at journalen er godkendt af sundhedsmyndighederne og du derved har tryghed for, at oplysningerne i journalen er forsvarligt opbevaret.


Journalen tager udgangspunkt i dig og dine fødder og er et vigtigt redskab til at planlægge og dokumentere din behandling.Copyright © All Rights Reserved - Klinik for Fodterapi v/Lene Pedersen - CVR 33779666

WEB administrator Claus Bo Pedersen, Dyssevej 22, Ågerup 4000 Roskilde - e-mail: WEBadmin@fodterapifordig.dk - www.FodterapiForDig.dk